Photoalbum Gedichte

                    Gedichte von Großvater Nicolas Bronckaers.

            Von seiner Urenkelin Natasja ins Deutsche übersetzt

Entspricht diese seine Ruhestätte seinem letzten Willen?

Mijn laatste wil


Als ik eens niet meer zal zijn

Tot uw vreugde of uw pijn

Dan doe alles nedrig stil

Volbreng dan toch mijn laatste wil.

Gene kroon noch rouwkapel

Doe met dat geld de armen wel

Stuur gene brieven in het rond

Maar vriendschap die ik zelf niet vond.

Gewone kist is meer dan goed

Voor wat nog blijft van vlees en bloed

Geen asse kruisjes aan 't altaar

Één enkel heeft dezelfde waar.

Waarom tot elf uur gewacht

Als 't gebeuren kan om acht?

Plant op mijn graf een kruis van hout

't Is mij meer waard dan één van goud.

Met hout heb ik het brood verdiend

Voor mijn gezin met menig Kind.

Wees niet beschaamd  om wat het kost

Op 't houten kruis zijn wij verlost

En eer dit hout vergane is

Behoort men tot vergetenis.


Nicolas

Mein letzter Wille


Sollte ich einst nicht mehr sein

Zu eurer Freude - oder Pein

Entsprechet bitte ganz im stillen

Meinem allerletzten Willen.

Kein Trauermarsch und keine Krone

Gebt Armen lieber was zum Lohne

Kein Trauerbrief ins ganze Land

Doch Freundschaft, die ich selbst nicht fand.

Eine Kist´ ist schlicht und gut

Für das, was bleibt von Fleisch und Blut

Keine Aschenkreuze am Altar

Ein einz´ges ist genauso wahr.

Warum bis elf Uhr durchgewacht

Wenn´s auch geschehen kann um acht?

Pflanzt auf mein Grab ein Kreuz aus Holz

So wertvoll mir, mein ganzer Stolz.

Mit Holz habe ich das Brot verdient

Für meine Frau und manches Kind.

Wenn's wenig kostet, schämt euch nicht

Am Kreuz aus Holz beginnt das  Licht

Und ehe das Holz vom Wurm zerfressen

Ist man vergangen und vergessen.


Natasja


☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆

Het autobusbedrijf BRONCKAERS werd door mijn grootvader Nicolas gesticht die in jonge jaren  als schrijnwerker zijn brood verdiende. Het ondernemen kwam met hulp van zijn oudste zoon Armand Joseph al snel tot bloei. Het foto toont de eerste bus, genoemd "De Zwaluw", naar aanleiding van het huwelijk van Armand met Elisabeth Lemkens in Mei 1935.

                       

Das Omnibusunternehmen BRONCKAERS wurde von meinem Großvater Nicolas gegründet, der in jungen Jahren als Schreiner tätig war. Das Unternehmen kam mit Hilfe seines ältesten Sohnes Armand Joseph alsbald zum Erblühen. Das Foto zeigt den ersten Omnibus, genannt "De Zwaluw" (die Schwalbe), anlässlich der Hochzeit von Armand mit Elisabeth Lemkens im Mai 1935.☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆

Het mysterieuze huis dat grootvader Nicolas in de Zagerijstraat te Genk bouwde. Grootmoeder Bertha Demot staat er lachend bij te kijken ...


Das geheimnisvolle Haus, das Großvater Nicolas in der Zagerijstraat in Genk errichtete. Großmutter Bertha Demot schaut lächelnd zu ...

Der Efeu


Der Efeu schützt die zarte Rose

Vor rauem Wetter am Spalier.

Das Blümchen dankt mit Duft und Pose

Dem treu ergebenen Kavalier.


Wie Ranken des verwaisten Herzens

lang suchten nach dem Gegenstück.

Fand ich nach langem Weg des Schmerzens

das Rosenherz zu meinem Glück.


Es ist die liebe, zarte Blüte

mit der ich, eins, durchs Leben wandre.

In Frau und Rose strahlt die Güte

Sie blüht so hold wie keine andre.


Und ich fühl mich sanft gewiegelt

Durch Sorg und Liebe, auf und nieder.

Die Güte meines Röschens spiegelt

Das lieblich´ Bild von  Mutter wieder.


Natasja

Het klimop


Het klimop schut  de tedre rose   

Tegen ´t gure weer en wind   

´t Bloempje schenkt zijn geur en blose

Aan haar trouw verkleefde vriend.


Zoo ook de liefdesrank mijns harte

Zocht ouderloos een andere steun

Na lange weg door wee en smarte

Nam ik een roosje´s hart tot leun.


En de lieve tedre bloeme

Waarbij ik ben tot één gegroeid

Of z´ik roos of vrouwke noeme

Geen is er die zoo lieflijk bloeit.


En ik voel me zacht gewiegeld

Door zorg en liefde, als welleer

Vrouwke lief uw goedheid spiegelt

Me ´t lieflijk beeld van moeder weer.


Nicolas


             


☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆

Papa Nicolas mit seinem "Röschen" im üppigen Garten ...

Papa Nicolas met zijn "Roosje" in de weelderige tuin ...

Deze verzen heb ik opgedragen aan mijn lief vrouwke bij gelegenheid van haar naamfeest op 11 juli 1916. Ik heb vader of moeder nooit gekend en was  van mijn prille jeugd volledig wees, geen beeltenis van mijne lieve ouders is mij gebleven, en wat vader en moeder in het leven zijn, heb ik aan mijn lief vrouwke en mij zelve moeten ondervinden. Het was bezield aan deze gevoelens dat ik haar op haar naamfeest deze regels opdroeg. Let wel op: zij heet Bertha en niet Roosje. Roosje is zinnebeeldig.


Die folgenden Verse habe ich meiner lieben Frau anlässlich ihres Namenstages am 11. Juli 1916 gewidmet. Vater und Mutter habe ich niemals gekannt, ich war seit meiner frühesten Jugend Vollwaise, ekin Bildnis meiner Eltern ist mir geblieben, und was Vater und Mutter im Leben sind. habe ich bei meiner lieben Frau und mir selbst suchen müssen - und finden dürfen. Beschwingt von diesen Gefühlen habe ich ihr zum Namenstag diese Zeilen gewidmet. Aber wohlgemerkt: Sie heißt Bertha und nicht Röschen. Röschen ist sinnbildlich gemeint.

Aan mijn Roosje


Vrouwke lief hoe kablend zacht

Stoeit me ´t leven verder heen

Nu een blik me weder lacht

Een hart me mint zooals voorheen.


Voorheen! Reeds over menig jaar

Toen ik nog klein kindje was

Moedershand streek nog mijn haar

Drukte m´aan haar boezem vast.


Helaas! Voor dat het kinderoog

Aan ´t zwakke hein haar beeltnis schonk

Vloog zij ten hemel, ach zoo hoog

Waar sinds zij als een sterre blonk.


En lijk het klimop zonder steun

Licht getrapt wordt door de voet

Zoo is de wees het arme kleun

Die vaak het pakje dragen moet.


Ontmoet het klimop langs zijn baan

Een roosje dat er eenzaam bloeit

Zal het zijn kringen rond haar slaan

Dra zijn zij met mekaar vergroeid.


Nicolas

Als d'eiken waaien


Ik denk soms na, als d'eiken waaien

Trotse staan in 't stormgeweld

Zwepend kruin en takken zwaaien

Wijl de stam geen vinne helt.


Harde  strijd van twee titanen

Woester valt de wind  weer aan

Ruisend wijken reuzensmanen

Fors en palle blijft hij staan.


Hier en daar een blad in 't ronde

Weer een ruk, een felle smak

Eiken treuren om geen wonde

Van een afgerukte tak.


Moe gevochten, moe gerazen

Legt de wind zich schuilend neer

En de eik bij 't zachterblazen

Lijkt nog frisser als weleer.


En ik denk, als boze machten

Ons gemoed  te kere gaan

Ook dra zij roemloos versmachten

Zoo we sterk als eiken staan


Nicolas

Nur Mensch


Manchmal bin ich im Traumgewand

von dem was durft' und nicht durft' sein

von dem, was kam, nicht kam und schwand

von meiner Freude, meiner Pein.

Das Gute sucht' ich, Gott, er richt's

ein Mensch war ich doch nur, ein Nichts.


Leis' höre ich es in mir flüstern

das Gute hier, dort böse Tat.

Im Lichte hier und da im Düstern

Was war List? Was guter Rat?

Wo lag die Wahrheit? Wo Ihr Rand?

Als Mensch ich suchend vor ihr stand.


Zuweilen tut es gut zu denken

an was im Leben wurd' vollbracht.

und frohen Mutes stets zu schenken

was übrig blieb von frührer Macht.

Der Wunsch geritzt in Herzenskerben:

Als Mensch zu leben und zu sterben.


Natasja

An mein Röschen


Liebes Weiblein, sanfte Wellen

treiben mich durch´s Leben fort

Nun deine Blicke mich erhellen

ist auch dein Herz mein neuer Hort.


So manches Jahr ist vorgerückt

seit ich ein kleines Kindlein war

und Mutter an die Brust mich drückt´

und zärtlich strich mir durch das Haar.


Zu traurig! Denn sie stieg, bevor

ihr Bild Erinnerung erlangt

zum ew´gen Himmelreich empor

wo sie seither als Sternlein prangt.


Wie Efeu Grund und Boden fehlen

getreten von so manchem Fuß

kann auch die Waise nicht verhehlen

dass sie ihr Päkchen schleppen muss.


Doch trifft der Efeu auf dem Pfad

ein Röschen, das gar einsam scheint

umschlingt er es, als Mann der Tat,

wo beide wachsen, traut vereint.


Natasja

                                 


Maar mens


Ik kan soms in stilte dromen

van wat mocht of niet mocht zijn

van wat ging of niet mocht komen

van mijn vreugde en mijn pijn.

'k Zocht de goedheid, God als lens

Helaas, ik was toch maar een mens


'k Hoor dan weer dat ingefluister

Tot het geoed of het kwaad

Dan weer licht en dan weer duister

Wat was list? of goede raad?

Waar van waarheid lag de grens?

Zoekend bleef ik toch maar mens.


't Doet soms goed eens na  te denken

Wat in 't leven wordt volbracht.

Blijgemoed nog steeds te schenken

wat nog blijft van vroegre kracht

Met in 't hart slechts  ene wens

Leven, sterven, als een mens.


Nicolas

Wenn Eichen wehen


Wenn hin und wieder Eichen wehen

Dann stehn sie stolz in Sturmgewalt

Ast und Wipfel peitschend drehen

Der Stamm, er bleibt gleich in Gestalt.


Ein harter Kampf von zwei Titanen

Wüst setzt der Wind all'wieder an

Er saust und pfeift, die Riesenmahnen

Wie festgenagelt steht er dann.


Es dreht sich hier ein Blatt im Kreise

Dort ist ein Ruck, ein kräft'ger Knall

Eichen heuln in keiner Weise

Um einen Ast, der kam zu Fall.


Müd gefochten, müd vom Rasen

Legt der Wind sich lauernd hin

Die Eiche nun beim sanften Blasen

Erscheint noch frischer als vorhin.


Nun denke ich, wenn böse Mächte

Uns auf die Gemüter gehen

Dann gehen sie unter im Gefechte

Wenn wir stolz wie Eichen stehen


Natasja